Notat fra bestyrelsesmøde den 15/1-2018

31. januar 2018, 14.24

På bestyrelsesmødet den 15/1 2018 var bl.a. følgende emner på dagsordenen:

Generelt:
-FIK skal være vært for senior damelandsholdets 3 kampe mod Norge i midten af februar. Masterplan for afvikling af de 3 kampe, transport, bespisning og servicering af holdene blev gennemgået

-Update på FIK's salg af fyrværkeri og første indtryk. Vi kom i mål som forventet, mange erfaringer rigere og med en ok økonomi. Endelig økonomiopgørelse er under udarbejdelse og derefter evalueres på aktiviteten i forhold til setup næste år.  

Info fra/til sportsudvalg:
- Trænerpåsætning til næste sæson går i gang nu på baggrund af forventning til spillergrundlag og antal hold 

- Kan antallet af kampe og niveau der tilbydes den enkelte spiller afhænge af fremmøde disciplin?

 - Der er eksempler på spillere, som prioriterer kampe for andre hold/klubber frem for deltagelse på deres eget FIK hold. Disse spillere kan ikke forvente at få samme antal kampe, som de spillere, der er loyale overfor deres hold og holdkammerater. 

 - Ved kampture og cups med overnatning forventes det, at man rejser og overnatter sammen som et hold. Kammeratskabet uden for isen er vigtigt og er med til at styrke holdet på isen.

Øvrigt:
-Der skal planlægges afslutningsfest for trænere og ledere
-Der skal oplæres flere i skøjteslibning

Kommende opgaver:
-Træner/leder seminar

-Sponsorarrangement

-Endelig opdatering af målsætninger

-Færdiggørelse af skarpere koncept for talentudviklingsprogram

-Udbygning af Frölunda samarbejde

-Genforhandling af aftale med EliteNord