Notat fra sportsudvalgsmøde den 7/2 2018

20. feb. 2018, kl. 16.07

På sportsudvalgsmødet den 7/2 2018 var bl.a. følgende emner på dagsordenen:

Antal spillere pr. hold:
-Aktuel status på antal spillere pr. hold i indeværende sæson:

30 spillere på U7  - 27 spillere på U9 - 38 spillere på U11 - 24 spillere på U13 - 19 spillere på U15 - 14 spillere på U17 - 15 spillere på 1. div - 27 spillere på 2. div

Trænerkabale 2018/19:
Flere trænere begynder at falde på plads. Der mangler fortsat afklaring på både interne og eksterne muligheder.

Sportslige værdier og adfærd:
- Diskussion af om FIK accepterer at spillere kan spille for andre klubber og vælge sit FIK hold fra. Kan man i en sådan situation forvente at få samme prioritering i FIK, som dem der kun spiller for FIK og sit hold? Sportsudvalget opfordrer til at man prioriterer sit eget hold. 

Oprydning og adfærd i omklædningsrum SportsColle og 1. division:
-Trænere og holdledere skal håndhæve god adfærd og ryddelighed. Det skal indskærpes overfor trænere og ledere at klubben forventer at spillerne lærer at der holdes orden i omklædningsrum og at man opfører sig ordentligt. Manglende oprydning eller dårlig opførsel skal have en konsekvens i forhold til istid og kampe.