Sponsorater

Sponsorater i FIK

Sponsorater er en afgørende del af indtægtsgrundlaget hos FIK. Det er afgørende for klubbens aktivitetsniveau og i sidste ende eksistens at have en god og bred opbakning fra  sponsorer. 


Et sponsorat i FIK er en investering i ishockeyen som en central del af Frederikshavns identitet. Ishockey som et attraktivt lokalt idrætstilbud til børn og voksne er en vigtig del i forhold til at Frederikshavn som by fortsat kan være attraktiv for de medarbejdere, virksomhederne har brug for. 


Som sponsor i FIK støtter du vores rekruttering samt bredde- og talentudvikling i klubben, og bidrager til at vi kan give vores medlemmer en masse fantastiske oplevelser med deres sport.


Skal du være med i vores sponsor-netværk?

Som noget helt nyt har vi lanceret et sponsor-netværk, hvor du - udover at få dit logo med i vores kampprogram og på TV skærmen mellem hallerne - også bliver inviteret med til 2 årlige netværksarrangementer i hallen med spisning, oplæg og ishockeykamp. Det koster 5.000 kr. at være med i netværket pr. sæson, og sponsoratet tegnes for 1 år ad gangen.


Kontakt os

Vil du gerne høre mere om dine muligheder for at bliver sponsor i FIK er du meget velkommen til at kontakte vores sponsorudvalg på sponsor@fik.dk.

FIK sponsorater opdeles i fire kategorier


FIK sponsorat eksempler - aftaler sammensættes individuelt